Ford Focus

1.700.000 VNĐ

1.600.000 VNĐ

2.000.000 VNĐ

Ắc Quy Tốt – Nhà phân phối ắc quy ô tô chính hãng tại Hà Nội

Xe Ford Focus 2.0 lắp bình ắc quy DIN 55559 55Ah (L) DIN 56030 60Ah (L), kích thước 244-175-190
Xe Ford Focus 2.0 đời 2012 sử dụng ắc quy theo xe 43Ah, ắc quy thay thế cho xe Focus 2.0 là loại Atlas DIN 45 Ah
Xe Ford Focus 2.0 Hatchback 2014 lắp bình DIN 65Ah (L) hoặc bình DIN 68Ah (L), kích thước 277-174-174
Xe Ford Focus 2.0 máy dầu sử dụng bình ắc quy DIN 65Ah (L), kích thước 277-174-174

Xe Ford Focus 1.6 lắp bình ắc quy DIN 45Ah, kích thước bình 208-174-175
Xe Ford Focus 1.6 đời 2014 lắp bình theo xe loại DIN 65Ah, ắc quy thay thế cho xe Ford Focus 1.6 (2014) là loại Varta DIN 65AH

Xe Ford Focus 1.8 lắp bình ắc quy DIN 45Ah, kích thước bình 208-174-175

0934 555 358